>> SŁOWNIK

Mapa

mapa – graficzny obraz, przedstawiający zmniejszony w sposób określony matematycznie (skala) i przy zastosowaniu umownych  znaków  trójwymiarową przestrzeń danego obszaru

dodano: 24.05.2007