>> SŁOWNIK

Dokumentacja techniczna

dokumentacja techniczna -  ogół dokumentów w formie rysunków, kalki, opisów i obliczeń niezbędnych  do  realizacji  projektowanego  obiektu,  urządzenia, wyrobu  lub  procesu technologicznego

dodano: 24.05.2007