>> AKTUALNOŚCI

Posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych


19 grudnia br. odbędzie się posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych. Na posiedzeniu ustalony zostanie m. in. harmonogram pracy na 2018 rok.


Grupę roboczą do spraw archiwów kościelnych powołał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 11 października 2017 r. W skład grupy weszli przedstawiciele archiwów kościelnych i państwowych. Jej przewodniczącym został ks. dr hab. Mieczysław Różański (Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi), a zastępcą przewodniczącego – dr Henryk Niestrój (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych).
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4657-posiedzenie-grupy-roboczej-do-spraw-archiw%C3%B3w-ko%C5%9Bcielnych             (dostęp z 17.12.2017)   
 
 

dodano: 17.12.2017