>> AKTUALNOŚCI

Ochrona zasobu archiwów kościelnych


Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Warszawa 2012

Ochrona zasobu archiwów kościelnych, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2012, ss. 229, ISBN 978-83-62421-23-7  

Publikacja zawiera zbiór referatów dotyczących ochrony zasobu archiwów kościelnych, zaprezentowanych podczas konferencji naukowej przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy przy współpracy Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Autorzy poszczególnych tekstów zajęli się zagadnieniami dotyczącymi przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i konserwacji oraz mikrofilmowania i digitalizacji zasobu archiwalnego. Przedstawiono też wybrane problemy związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich w ramach projektów zabezpieczania i konserwacji dokumentacji. Uzupełnieniem publikacji jest wykaz archiwów diecezjalnych i archidiecezjalnych wedle stanu na koniec 2011 roku, przygotowany przez dr Julię Dziwoki.

 Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

dodano: 04.04.2014