>> AKTUALNOŚCI

KPA a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów


Beata Kozłowska, Kodeks Postępowania Administracyjnego a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów, SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE
DLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICH
I MIEJSKO-WIEJSKICH, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009


http://frdl.mazowsze.pl/userfiles/2009%20KPA%20-%20podr%C4%99cznik.pdf
 
                                                                                  (dostęp z 3.05.2019) 

dodano: 03.05.2019